BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. Med personuppgifter avses bland annat uppgift om fysisk person såsom namn, hem- och arbetsadress, telefonnummer, personnummer eller annan information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.

Genom att logga in på denna sida intygar du att de uppgifter som lämnats av dig är riktiga. Samtidigt samtycker du till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos Egeryds och att Egeryds har rätt att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som erbjuds via denna hemsida, för att fullgöra skyldigheter enligt myndighetsbeslut, för marknadsföring av tjänster och för registervård.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, till exempel adressuppdatering. Det kan också förekomma att personuppgifter nyttjas för att marknadsföra produkter och tjänster via Egerydsbostadsklubb från Egeryds eller företag och organisationer som Egeryds samarbetar med.

COOKIES Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en hemsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en hemsida efter dina önskemål, val och intressen. Den andra typen kallas session cookies. Under tiden du besöker en webbplats, skickas cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information. Session cookies försvinner när du loggar ut från portalen eller stänger webläsaren.

På Egerydsbostadsklubb används båda typerna av cookies. Egeryds sparar ingen information som kan kopplas samman med en utpekad användare i permanenta cookies.